52. Aukcja Sztuki Współczesnej | 51 Aukcja Sztuki Współczesnej | 50. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 49. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 48. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 47. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 46. Aukcja Sztuki Współczesnej w Warszawie | 45. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 44. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 43. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 42. Aukcja Sztuki Współczesnej w Warszawie | 41. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 40. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | Suplement I - 1 Aukcja Internetowa DNA | 39. Aukcja Sztuki Współczesnej w Warszawie | 38. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 37. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 36 Aukcja Sztuki Współczesnej w Warszawie | 35 Aukcja Sztuki Współczesnej | 17 Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 8. Aukcja Sztuki Współczesnej w Katowicach | 2. Aukcja Sztuki Współczesnej w Krakowie | 1 Aukcja Sztuki Współczesnej w Warszawie | 16 Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 7. Aukcja Sztuki Współczesnej w Katowicach | 15 Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 1 Aukcja Sztuki Współczesnej w Krakowie | 6 Aukcja Sztuki Współczesnej w Katowicach | 14 Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 13 Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 6 Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu | 5 Aukcja Sztuki Współczesnej w Katowicach | 12 Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 5 Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu | 4 Aukcja Sztuki Współczesnej w Katowicach | 11 Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 4 Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu | 3 Aukcja Sztuki Współczesnej w Katowicach | 10 Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu | 3 Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu | 9 ASW we Wrocławiu | 2 Aukcja Sztuki Współczesnej w Katowicach | 2 Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu | 8 Aukcja Sztuki Współczesnej | 1 Aukcja Sztuki Współczesnej w Katowicach | 1 Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu | 7 Aukcja Sztuki Współczesnej | 6 Aukcja Sztuki Współczesnej | V Aukcja Sztuki Współczesnej | IV Aukcja Sztuki Współczesnej | III Aukcja Młodej Sztuki (12.2012) | II Aukcja Młodej Sztuki (09.2012) | I Aukcja Młodej Sztuki (06.2012)